Hindi Bilog ang Mundo

Papauwi ka na sa inyo ng ika’y namatay. Aksidente. Di man ito naging mabigat na balita, malagim pa rin gayunman. Iniwan mo ang iyong may-bahay at ang dalawa mong anak. Dead on the spot ka kaya walang kasakit sakit ang mga naganap. Ginawa naman lahat ng mga rumesponde ang kanilang makakaya ngunit sila’y nabigo. Sobrang nagkalasog-lasog ang iyong katawan kaya sa totoo lang, mas maigi pa ngang namatay ka na lang.

At yan ang panimula ng ating pagtatagpo. More