I Love You vs I Hate You

Bakit ang I hate you mas madaling sabihin sa I love you? Shouldn’t it be just as easy to say either since both just emphasize two equally opposite emotions? Pero bakit mas mahirap sabihin yung isa?

Pwede bang deretsahang sabihin ang I love you tulad ng walang pakundangang pagsabi ng malulutong na I hate you? Pwede rin bang sabihin ng malutong ang I love you? Yung tipong magugulat pa ang lahat ng makakarinig dahil sa sobrang lutong? Alin ang mas madalas sabihin, I love you o I hate you? More