Point of View

I Would

I Would

☐ out-rightly kiss a girl who plays a violin in front of me spontaneously

☐ like to relive my college life as a ladies man

☐ still want to learn how to roller-blades someday

☐ at one time, use fireflies in a jar instead of candles for a romantic dinner date More

I Love You vs I Hate You

I Love You vs I Hate You

Bakit ang I hate you mas madaling sabihin sa I love you? Shouldn’t it be just as easy to say either since both just emphasize two equally opposite emotions? Pero bakit mas mahirap sabihin yung isa?

Pwede bang deretsahang sabihin ang I love you tulad ng walang pakundangang pagsabi ng malulutong na I hate you? Pwede rin bang sabihin ng malutong ang I love you? Yung tipong magugulat pa ang lahat ng makakarinig dahil sa sobrang lutong? Alin ang mas madalas sabihin, I love you o I hate you? More

Hindi Bilog ang Mundo

Hindi Bilog ang Mundo

Papauwi ka na sa inyo ng ika’y namatay. Aksidente. Di man ito naging mabigat na balita, malagim pa rin gayunman. Iniwan mo ang iyong may-bahay at ang dalawa mong anak. Dead on the spot ka kaya walang kasakit sakit ang mga naganap. Ginawa naman lahat ng mga rumesponde ang kanilang makakaya ngunit sila’y nabigo. Sobrang nagkalasog-lasog ang iyong katawan kaya sa totoo lang, mas maigi pa ngang namatay ka na lang.

At yan ang panimula ng ating pagtatagpo. More

The Dating Game

The Dating Game

In the movie titled My Best Friend’s Girl, Tank mentioned that Dustin was conning Alex by showing her a “highlight real him” on their dating activities. More